At last a labour improvement system that focuses on the team

Wat is workNtrain ?

‘Survival of the fittest‘ betekende bij Darwin niet de fitste of sterkste maar hij die zich het meest aanpast aan veranderende omstandigheden. workNtrain verbindt het potentieel van mensen en middelen en geeft organisaties meer creativiteit en innovatiekracht waardoor ze flexibeler en scherper op veranderende omstandigheden weten te reageren. Dit kun je concurrentiekracht noemen. Bijkomend voordeel is dat workNtrain door het stimuleren van employability (optimale inzetbaarheid van mensen) een positieve bijdrage levert aan de reputatie van de organisatie als goede werkgever op arbeidsmarkt.

Waarom workNtrain?

Deelnemers aan workNtrain leren door activiteiten steeds opnieuw uit te voeren, te evalueren en te verbeteren en eventueel te vervangen door slimmere activiteiten. Het resultaat is inzicht in de organisatie, bewustzijn van de eigen rol, en hoe die kan worden verbeterd, en leren buiten eigen kaders denken. De verbreding van het totale chain-denken binnen een organisatie wordt bevorderd en maakt een enorme energie en dynamiek vrij. Competenties worden zichtbaar en door het grotere bewustzijn neemt de efficiency van het proces en dus de kwaliteit toe. Dat is workNtrain!

Hoe werkt workNtrain?

workNtrain werkt voornamelijk volgens het Leerling-gezel-meester principe. Want de beste opleiders haal je uit je eigen organisatie. Door gebruik te maken van experts in de eigen organisatie leren mensen snel en veel. workNtrain werkt daarmee als katalysator vanuit de werkvloer door naar alle lagen van de organisatie.

Incidentele groei..

De groei van de organisatie is afhankelijk van de competenties en talenten van een heel team. workNtrain helpt bij het achterhalen van de kritische competenties.

Continu verbeteringsproces

Als organisatie richt je nu de aandacht op “samenwerken en verbeteren". De intentie is om een continu verbeteringsproces te realiseren, gericht op operational excellence. workNtrain helpt bij opzet, uitvoering en implementatie van dit proces.

Transformatie

In deze fase wordt nadrukkelijk toegewerkt naar een lerende en flexibele organisatie. Op drie niveaus (individu, team, organisatie) geeft workNtrain sturing aan de ontwikkeling van de genoemde niveaus.

Innoveren

In deze fase ontstaat als het ware een organische organisatie met de focus op “intense" klantrelaties. Deze fase is binnen workNtrain een logisch gevolg van de eerdere fasen.

Voordelen

1. workNtrain zet talent en kennis van mensen om naar innovatiekracht
2. workNtrain vergroot de maatschappelijke betekenis van bedrijven
3. workNtrain verbindt mens en organisatie

Voor wie?

workNtrain is er niet voor iedereen. Wél voor die organisaties die niet alleen de handjes van hun werknemers willen gebruiken maar ook de hersenen! Een bepaalde omvang qua aantal medewerkers is wel noodzakelijk. workNtrain klanten zijn dan ook veelal de grotere bedrijven in de Industrie en Logistiek.

Randvoorwaarden

De essentie van workNtrain en haar stappenplan is dat rol van Flexpoint niet die van traditioneel uitzendbureau en uitlener van handjes is, maar regisseur en con- sultant naar procesverbetering. Het ontwikkelingsproces en het achter workNtrain liggende model is volledig maatwerk en kan enkel tot stand komen door volledig vertrouwen en transparantie. workNtrain is hiermee niet een kort-cyclische aanpak maar baseert op een (middel)lange samenwerking. Organisaties die hier nog niet aan toe zijn, vinden met Flexpoint soms een oplossing in het concept workNtalent. workNtalent focust in tegenstelling tot workNtrain vooral op individuele skills.

Contact

Zet met workNtrain in op een optimale arbeidsorganisatie die een snelle aanpassing
aan wisselende klanten- of marktwensen mogelijk maakt! Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Wilt u onze gratis workNtrain brochure ontvangen?
Werkt u momenteel met uitzendkrachten?

Meer over FLEXPOINT

Het uitwerken en implementeren van bovenstaand concept valt buiten het traditionele werkveld van een uitzendorganisatie. Dus ook buiten het traditionele verdienmodel. Flexpoint gaat graag met u het gesprek aan hoe we dit concept vertalen in een prijsstelling, die voor alle partijen acceptabel is.

Kort en krachtig is het onze missie om dé partner te zijn voor realisatie en behoud van werk door diensten te verlenen die constant de verwachtingen van onze partners overtreffen.

Website Flexpoint

Nieuwsmail

U heeft op deze website kunnen lezen over workNtrain. Meldt u nu aan voor onze nieuwsmail en blijf op de hoogte van specifieke ontwikkelingen waarmee u uw bedrijf verder helpt.

Volg ons op social media!